Giriş
Arama      
Resital Bayi Portalı için burayı tıklayınız  

Resital Muhasebe Büroları

Resital muhasebe büroları programı bir muhasebe bürosunun işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyabileceği tüm programları kapsayan entegre bir sistemdir.
Sınırsız sayıda şirket ve her bir şirket için sınırsız sayıda yıl tanımlanabilir.
Bilgi Bankası olarak Microsoft SQL Server kullanır. MSSQL Server açık veri yapısı sayesinde uygulamalara
hız, güvenlik, “0” veri kaybı, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik sağlar.
Muhasebe büroları programı aşağıda belirtilen modül ve alt modüllerden oluşur.

Muhasebe Büroları programından bazı ekran görüntüleri

           

Genel Muhasebe

Hesap planı, İngilizce ve Türkçe hesap adları, her bir hesabın niteliği ve işleyişi ile ilgi açıklamalar
TL, Dövizli ve miktarlı muhasebe fişleri
Detaylı fiş şablonları, fiş kopyalama, pratik ve hızlı bilgi giriş için kısa yol tuşları
Normal, dövizli, miktarlı Türkçe veya İngilizce genel mizan. Kapanış fişi dahil, hariç, pasif fişler dahil, hariç, rapor dövizli, masraf merkezi seçimli gibi bir çok seçenekli mizan hesaplama ve yazımı
Defteri kebir, muavin defter yevmiye defteri, kasa defteri gibi yasal defterlerin yazımı
Hesap ekstreleri, toplu fiş yazımları
Yansıtma ve dönem sonu işlem tanımları ve muhasebeleşmesi
Türkce ve İngilizce mali analiz tabloları (Bilanço, gelir tablosu, s.m.m. tablosu vb.)
Kapanış ve açılış fiş oluşturma
Hesapno değişikliği, aktarımı, yevmiye numaratörü gibi destek programları
Genel raporlar

İşletme Defteri

Gelir ve gider defter kayıtları
Hesap planı
Gelir ve gider defter yazımı
Aylık kdv durum hesabı
Gelir ve gider hesap ekstreleri
İşletme hesap özeti
T-Raporu
Raporlar

Beyannameler

Beyannamelerde bulunan hesapla tuşu ile beyanname için gerekli olan bir çok bilgi sistem tarafından otomatik hesaplanır.
Katma değer vergisi beyanname 1
Katma değer vergisi beyanname 2
Muhtasar beyanname
Form BA
Form BS
Geçici vergi beyannamesi (Gelir vergisi Mükellefleri için)
Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar vergisi Mükellefleri için)
Damga vergisi beyannamesi

Tanımlar – Diğer İşlemler

Kartlar : Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider, Müşteri Çek, Müşteri Senet, Şahsi Çek, Şahsi Senet Kartları
Hareketler : Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider Hareketleri
Hesap Ekstreleri : Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider Hesap Ekstreleri
Cari Kasa Defteri
Raporlar : Cari, Stok, Banka, Kasa, Gelir, Gider, Müşteri Çek, Müşteri Senet, Şahsi Çek, Şahsi Senet
Analiz İşlemleri
Stok Envanter, Satış maliyet hesaplamaları
Fatura form ayarları
Kartoteks İşlemleri : Adres Listesi, Toplu Mail ve Sms gönderimi, Tanımlar
Konsolidasyon İşlemleri : Cari, Stok, Müşteri Çek, Müşteri Senet, Şahsi Çek, Şahsi Senet

Finans İşlemleri

Satış, Alım İşlemleri; Satış, Alım, Satış İade, Alım İade, İhracat, İthalat fatura işlemleri, Devir fiş girişleri
Tahsilat – Ödeme İşlemleri: Cari Tahsilat, Gelen Havale, Cari Ödeme, Giden Havale, Bankaya Yatan, Bankadan Çekilen, Cari Borç Dekontu, Cari Alacak Dekontu, Banka Borç Dekontu, Banka Alacak Dekontu, Kasa Virman, Banka Virman, Cari Virman, Kasa Tahsilat, Kasa Ödeme, Kasa Açılış, Banka Açılış, Cari Açılış fiş girişleri
Masraf İşlemleri
Hızlı Fatura İşlemleri
Toplu Z-Rapor İşlemleri
Müstahsil Makbuz İşlemleri
Çek giriş, çıkış, hareket bordroları
Senet giriş, çıkış, hareket bordroları
Şahsi Çek çıkış, hareket bordroları
Şahsi Senet çıkış, hareket bordroları
Serbest Meslek Makbuzu
Şahsi Senet çıkış, hareket bordroları
Serbest Meslek Makbuzu
Kira Tahakkuk İşlemleri
Doküman – Dilekçe İşlemleri
Muhasebeci Şirketine özel: Muhasebeci Serbest Meslek Makbuzu, Mükellef Cari İşlemleri, Toplu Kira Tahakkuk İşlemleri, Toplu Beyannameler Listesi ve İşlemleri, Muhasebeci Raporları

Personel Takip

Çalışılan Ay – Şablon Seçimi
Detaylı personel kart tanımları
Aile durum tanımları
Netten brüte hesaplama
Günlük puantaj işlemleri
Aylık puantaj işlemleri
Yasal Tanımlar
Şirket Parametreleri
Normal, Fazla mesai, Ek kazanç ve ek kesinti tanımları
Personel, Puantaj ve hesaplama şablon tanımları
Masraf merkezi bazında muhasebe entegrasyon tanımları ve muhasebe fişi oluşturma
Avans işlemleri
Banka işlemleri
Bordro, personel rapoları
E-Bildirge
Kıdem ve İhbar tazminat işlemleri ve raporları
İŞKUR, SSK ve Bölge çalışma bildirge ve çizelgeleri
Vizite kağıdı hesaplama ve yazımı
İbraname, vergi bildirim raporları
Aile durum, kimlik, jandarma bildirim listeleri
Ücret pusulası, hizmet erbabı ücret bordrosu, bordro icmal ve diğer bir çok raporlar

Demirbaş

Demirbaş kartları
Amortisman hesaplama işlemleri
Demirbaş hareket işlemleri
Amortisman ve demirbaş raporları
©2010 Resital Yazılım