Giriş
Arama      
Resital Bayi Portalı için burayı tıklayınız  

Resital Personel Programı

Resital Personel programı, işletmelerin personelleri ile ilgili resmi yükümlülüklerini yerine getirmede yardımcı bir programdır.
Bilgi Bankası olarak Microsoft SQL Server kullanır. MSSQL Server açık veri yapısı sayesinde uygulamalara
hız, güvenlik, “0” veri kaybı, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Resital Personel Programından ekran görüntüleri

   

Resital Personel Programı Genel Özellikleri

Detaylı Personel sicil bilgileri ( Nüfus cüzdanı, vizite, eski işyeri, banka, kan grubu,mesleği, eğitimi, görev kodu ...... gibi)
Personel için vizite bilgileri tanımlama (sigortalı, eş,, çoçuklar, ve ana, baba )
Personel bazında departman, Birim, Masraf merkezi tanımlama
Her bir personel için sınırsız not defteri ve resim tanımlama
Her bir Personel için sınırsız sayıda Doküman bağlama ve tek tuş ile çalıştırma
Personel bazında tüm aylık bilgilerin tutulması
Personel bazında Ay, Gün veya Saat Net veya Brüt Ücret Tanımlama
Personel Şablon tanımları ile Personele ait puantaj hesaplama tanımları girişi
Seçenekli personel girişi ile hızlı personel tanımları
Esnek normal mesai, fazla mesai, ek ödeme ve ek kesinti tanımları, Tanımlanan kazanç ve kesintilerden SSK, gelir vergisi, işsizlik sigortası ve damga vergisi matrahlarından etkilenme tanımları, hesaplama şekli tanımları
Öndeğer tahakkuklar tanımlama
Ay sonu devir işlemi olmadan herhangi bir ay için puantaj hesaplama yapılması
Bordro hesaplamalarının Brütten nete, Netten brüte yapılabilmesi
Parametrik Yasal tanımlanın yapılabilmesi ( Yasal oranlar, kıdem tanımları, çıkış neden tanımları, Sendika, Gelir vergisi oran, Tehlike sınıfı gibi)
Ay sonu, İkramiye, Avans bordroları düzenleme
Hızlı puantaj girişleri
Masraf merkezi bazında Muhasebe entegrasyon tanımları
İşçi ücret tahakkuklarının masraf merkezleri bazında muhasebe mahsubu oluşturulması
Detaylı kullanıcı yetkilendirme
Detaylı işyeri bilgileri tanımlama
Tek veya Toplu puantaj hesaplama
Puantaj girişlerinde hesaplama yapabilme
Geriye dönük istenilen aya ait bilgilere anında ulaşabilme, puantaj düzeltme ve hesaplama yapabilme
E-Bildirge basımı ve Manyetik ortam için dosya oluşturma
SGDP, Ek-1, Ek-2 giriş çıkış bildirgelerinin dökümü
Personel için İşe giriş bildirgeleri, Sigortalı birim listesi, İşçi çizelgesi, İbraname, Vergi bildirimi basımı
Personel için kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması, basımı ve dosyalanması
Şirket bazında kıdem ve ihbar yükü hesaplatılması
Özel gelir vergisi muafiyet tanımlama
Sigortalı, Eş-çocuk ve Ana-Baba için vizite kağıdı hazırlama ve dosyalama
Personel Raporları (Kimlik bildirim, Jandarma bildirim, eksik gün neden listesi, giriş çıkış listeleri gibi)
Bordro raporları; Hizmet erbabı ücret bordrosu, ücret pusulası, bordro icmali, Avans listesi, banka listesi, Kazanç, kesinti listeleri, gelir vergisi listeleri, Muhtasar listeleri ..... gibi
Vergi iade listesi, vergi iade takip listesi
Yıllık izin hesaplaması, takibi ve raporlanması
Raporlarda kolay kullanım ve geniş filtreleme olanakları
Toplu puantaj aktarım işlemleri
Asgari ücretin SSK taban matrahının altında kalması durumunda yapılacak hesaplamalar ve bunun bordroya yansıtılması program tarafından yapılır.
Personele bazında borç ve icra takibi
Personel, Puantaj ve Hesaplama Şablon Tanımları
©2010 Resital Yazılım