Giriş
Arama      
Resital Bayi Portalı için burayı tıklayınız  

Resital Fotoğraf Stüdyoları Programı

Resital Fotoğraf Stüdyoları programı, fotoğraf stüdyolarının arşiv kayıtlarını sağlıklı bir şekilde tutmaları ve baskı hazırlık çalışmaları yapabilmeleri için hazırlanmış bir programdır.
Bilgi Bankası olarak Microsoft SQL Server kullanır. MSSQL Server açık veri yapısı sayesinde uygulamalara
hız, güvenlik, “0” veri kaybı, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Resital Fotoğraf Stüdyoları Programından ekran görüntüleri

Resital Fotoğraf Stüdyoları Programı Genel Özellikleri

Kredi kartı ve banka tanımları
Cari işlem tip tanımları(Nakite, kredi kartı, mal gibi)
Döviz tanımları
Açıklama tanımları
Toplu mail gönderimi sistem tanımları
Arşiv işlem durum tanımları(İptal, Tamamlandı, Teslim gibi) ve satır ve yazı renk tanımlama
Raf tanımları
Cari özel, tip tanımları
Stok özel, grup tanımları
Marka, model tanımları
Birim, kdv tanımları
Toplu etiket basımı için sınırısız sayıda göresl etiket tasarımları
Görsel fatura, satış fişleri, arşiv, arşiv etiket, tahsilat, ödeme fiş tasarımları
Fiş tasarımlarında istenilen formatta barkod basımı
Cari(Müşteri, satıcı) kart tanımları (adsoyad, adres, telefonlar,,email,web, dogum, evlilik tarihleri gibi)
Cari kart işlemlerinden tek tuşla hesap ektresi, işlemler, arşiv, satış ve fatura bilgilerine ulaşım
Her bir cari kart için sınırsız not defteri
Her bir cari kart için sınırsız sayıda Doküman bağlama ve tek tuş ile çalıştırma
Stok kart tanımları (ad, birim, refno, alış satış fiyat ve döviz kodları, grup marka, model vs.)
Stok kart işlemlerinden tek tuşla hesap ektresi, işlemler bilgilerine ulaşım
Her bir stok kart için sınırsız not defteri ve resim tanımlama
Her bir stok kart için sınırsız sayıda Doküman bağlama ve tek tuş ile çalıştırma
Cari ve stok hareketleri
Cari ve stok hesap ekstreleri
Arşiv Bilgi Giriş Fiş İşlemleri
Arşiv bilgi girişinde tek tuşla yeni müşteri kartı açma veya düzeltme
Arşiv bilgi girişinde teslim tarih, saat, işlem durumu ve raf tanımlama
Sınırsız sayıda stok girişi(stok kartlarında arşiv tanımlı stoklardan)
Stok kartında tanımlı Öndeger fiyat ve döviz bilgileri gelişi
Stok bazında iskonto tanımı
Arşiv İşlemlerinde Vesikalık fotograflar için resim çoğaltma ve baskıya hazırlama
Arşiv Bilgi Girişinde sınırsız sayıda ödeme bilgi girişi, ödeme tipi, kredi kartı ve döviz bilgi tanımları
Arşiv Bilgi Girişinde Sınırısız not defteri
Arşiv Bilgi Girişinde bu müşteriye ait diğer arşiv kayıtlarını aynı pencerede listeleme
Arşiv bilgilerinden stok, cari ve kasa işlemlerine entegrasyon
Tek tuşla fatura oluşturma
Arşiv girişinde EAN-13 barkod sistemine uygun otomatik arşiv no olşturma ve arşiv etiket basımında barkodlu etiket basımı
Arşiv listesinde arşiv barkod no sahasına barkodlu etiket okutularak istenilen arşive hızlı ulaşım
Arşiv durum tanımlarında tanımlanan durum renk tanımlarına göre satır bazında renkli arşiv listesi
Satış Fiş işlem girişleri
Sınırsız sayıda stok girişi
Stok kartında tanımlı Öndeger fiyat ve döviz bilgileri gelişi
Stok bazında iskonto tanımı
Ödeme bilgi girişi, ödeme tipi, kredi kart bilgisi ve döviz bilgileri
stok ve kasa işlemlerine entegrasyon
Tek tuşla fatura oluşturma
Fatura işlemleri( satış, alım, devir gibi)
İade, Kdv dahil/hariç fatura tanımlama
Kdv dani
Sınırsız sayıda stok girişi
Stok kartında tanımlı Öndeger fiyat ve döviz bilgileri gelişi
Stok bazında iskonto tanımı
Ödeme bilgi girişi, ödeme tipi, kredi kart bilgisi ve döviz bilgileri
stok ve kasa işlemlerine entegrasyon
Tahsilât işlemleri
Tahsilat tipi(Nakit, Kredi kartı, çek vs), Açıklama, kredi kart tipi, döviz bilgi girişi
Bir Müşteriye ait birden fazla tahsilatı tek fişte girme
Ödeme işlemleri
Ödeme tipi(Nakit, Kredi kartı, çek vs), Açıklama, kredi kart tipi, döviz bilgi girişi
Bir Satıcıya ait birden fazla ödemeyi tek fişte girme
Toplu mail gönderimi
Cari kart ve cari özel bazında toplu cari seçimi
Konu ve zengin metin formatında mesaj girişi
Sınırsız sayıda dosya ekleme
Cep Telefonlarına Toplu SMS Göderimi
Toplu etiket yazımı
Cari kart ve cari özel bazında toplu cari seçimi
Daha önceden tanımlanmış etiket tasarım seçimi
Detaylı raporlamalar

©2010 Resital Yazılım